SeneCura SeniorCentrum Chrudim

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory se sníženou soběstačností zachovávat důstojný život v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Osoby zejména od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demencí spojených s poruchami orientace a paměti, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Cíl

 • Podporovat a motivovat klienta v udržení soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy (podpořit v soběstačnosti v oblasti stravování, hygieny, hybnosti).
 • Podporovat klienta pomocí sociálních vazeb a vytvářením podmínek pro aktivní trávení volného času v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.

Zásady naší práce

 • Úcta k člověku
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti
 • Týmová práce
 • Vzájemná důvěra a respekt
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby klienta
 • Respektování práva volby
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti

Poskytované služby

Ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování 5x denně včetně diet, možnost výběru ze dvou jídel k obědu.
Aktivizační činnosti: pravidelný program s možností rukodělné činnosti, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

SeniorCentrum Chrudim dále poskytuje:

Zprostředkování lékařské péče pro klienta (praktický lékař, internista, psychiatr).
Poskytování základní rehabilitační péče klientům (např. nácvik chůze, masáže, vířivka).
Úschovu drobných cenností.
Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého klienta.

SeniorCentrum Chrudim jedním pohledem

 • V provozu od roku 2015, kapacita DZR 70 lůžek
 • Terapeutická zahrada Memory Garden s venkovními fitness stroji
 • Memory koutky využívané k reminiscenční (vzpomínkové) terapii
 • Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
 • Specializované fitness centrum pro seniory
 • Televize na každém pokoji, wellness centrum pro seniory, kaple, wifi
 • Nadstandardní strava, obědy s výběrem ze dvou jídel, gurmánské týdny
 • Koncept domácností pro nejlepší možnou péči