SeneCura SeniorCentrum Chrudim

Domov pro seniory

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory se sníženou soběstačností zachovávat důstojný život v příjemném prostředí.“
Posláním SeniorCentra Chrudim je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku.  Snažíme se vytvořit jim podmínky pro pokračování života tak, jak jsou zvyklí. Naší vizí je život seniorů v harmonii – tedy propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Senioři zejména od 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Cíl

 • Podporovat a motivovat klienta v udržení soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy (podpořit v soběstačnosti v oblasti stravování, hygieny, hybnosti).
 • Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času a podpořit v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

Zásady naší práce

 • Úcta k člověku
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti
 • Týmová práce
 • Vzájemná důvěra a respekt
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby klienta
 • Respektování práva volby
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti

Poskytované služby

Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

SeniorCentrum Chrudim dále poskytuje:

Zprostředkování lékařské péče pro klienta (praktický lékař, internista, psychiatr).
Poskytování základní rehabilitační péče klientům (např. nácvik chůze, masáže, vířivka).
Úschovu drobných cenností.
Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého klienta.

SeniorCentrum Chrudim jedním pohledem

 • V provozu od roku 2015, kapacita DS 24 lůžek
 • Terapeutická zahrada Memory Garden s venkovními fitness stroji
 • Memory koutky využívané k reminiscenční (vzpomínkové) terapii
 • Mobilní Snoezelen pro smyslovou aktivizaci
 • Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
 • Specializované fitness centrum pro seniory
 • Televize na každém pokoji, wellness centrum pro seniory, kaple, wifi
 • Nadstandardní strava, obědy s výběrem ze dvou jídel, gurmánské týdny
 • Koncept domácností pro nejlepší možnou péči