SeneCura SeniorCentrum Chrudim

Uctění památky našeho klienta profesora Frumara

Na 20. 3. připadá mezinárodní den štěstí a my jsme se v SeniorCentru Chrudim rozhodli hned následující pracovní den vysadit lípu za našeho klienta pana Frumara, který v loňském roce zemřel.

Rodina Frumarova patřila do naší rodiny SeneCura Chrudim mnoho let a po úmrtí profesora Frumara, který byl přínosem pro vědu a Univerzitu Pardubice, jsme se domluvili s manželkou a dcerou, že uctíme jeho památku a vysadíme za něj lípu srdčitou, která se stane památkovým a odpočinkovým místem pro naše klienty a jejich rodiny. Dovolte nám připomenout si profesora Frumara a uctít jeho památku i zde.

Prof. Ing. MILOSLAV FRUMAR, DrSc. působil na Univerzitě Pardubic katedry obecné a anorganické chemie, Fakulty chemicko-technologické . Za svou obětavou a novátorskou práci byl oceněn řadou vyznamenání a cen. V roce 1985 byl odměněn státní cenou za výzkum v oblasti chemie amorfních polovodičů, v roce 1994 cenou Vědecko technické společnosti, v roce 2000 Pamětní medailí Univerzity Pardubice, v roce 2002 francouzským řádem Rytíře akademické palmy a v roce 2004 Medailí za zásluhy o Univerzitu Pardubice.

Získal mezinárodní cenu Stanforda R. Ovshinského, která je udělována nejvýznamnějším vědcům světa za dlouhodobé vynikající výsledky v oblasti výzkumu nekrystalických chalkogenidů (americkou firmou Energy Conversion Devices, Inc. Rochester Hills, Michigan, USA). Cena S. R. Ovshinského je tím posledním prestižním oceněním jeho celoživotního působení v oblasti vědy i pedagogické práce, které věnoval prof. Frumar celý svůj aktivní pracovní život.

Prof. Frumar nepochybně pozitivně přispěl k rozvoji chemie realizovanými praktickými výstupy a návrhy potenciálních aplikací realizovaného výzkumu. Jeho výsledky a publikované práce mají významný vliv na rozvoj řady oblastí chemie pevných látek a materiálů.

 Další článek