SeneCura SeniorCentrum Chrudim

Ing. Vladimír Kočvara získal v 95 letech ocenění z Univerzity Pardubice

Náš klient SeniorCentra Chrudim pan Vladimír Kočvara převzal stříbrnou medaili za zásluhy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Tu získal za textilní chemii, které se věnoval celý život a ve které byl uznávaným odborníkem. Za spolupráci s Univerzitou Pardubice ho Pamětní medailí dříve ocenil také rektor Univerzity Pardubice.

Celoživotní práci našeho klient ocenil také děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Petr Kalenda: „Textilní chemie je specifický obor, kterému vtiskl podobu právě oceněný Vladimír Kočvara. Dlouhodobě u nás působil jako externí přednášející pro obor koloristika. Pro textilní chemiky a koloristy je to pojem. Velmi si ho vážíme!“

Stříbrné medaile uděluje fakulta za dlouhodobé zásluhy. Ing. Kočvara byl kromě akademického prostředí dlouhodobě aktivní také ve Spolku textilních chemiků a koloristů se sídlem na Univerzitě Pardubice. Svoji textilní dráhu zahájil v roce 1950 ve Výzkumném ústavu textilního zušlechťování ve Dvoře Králové nad Labem, následoval Výzkumný ústav organických syntéz, oddělení koloristiky v Pardubicích-Rybitví. V průběhu let došlo k osamostatnění koloristiky až do samostatného podniku Ostacolor, kde náš klient pracoval až do důchodu, kdy byl vedoucím všech aplikačních laboratoří. Ve svém oboru se specializoval na barvení nových syntetických vláken.

Ve středu 3. 11. 2021 se tedy uskutečnilo slavnostní předávání stříbrné medaile za zásluhy, na jehož přípravě se podílela také Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb v Chrudimi, které tímto velmi děkujeme.

 Další článek